Obiective

  • Elaborarea unui sistem de monitorizare privind estimarea influenței construcțiilor hidroenergetice și a schimbărilor climatice asupra stării mediului și serviciilor ecosistemelor oferite de râurile din bazinul Mării Negre, Nistru și Prut;
  • Elaborarea instrumentelor de politici privind managementul integrat al resurselor acvatice
  • Întărirea potențialului uman privind managementul integrat al resurselor de apă;
  • Diseminarea cunoștințelor privind impactul construcțiilor hidrotehnice și a schimbărilor climatice asupra ecosistemelor râurilor transfrontaliere.