Ultimele Evenimente

Strategia de cooperare bilaterală privind monitorizarea comună a râurilor transfrontaliere afectate de construcțiile hidroenergetice

Strategia oferă recomandări privind modul de realizare a monitorizării comune de mediu a râurilor transfrontaliere afectate de construcțiile hidroenergetice... Citește mai mult

Protocolul de monitorizare elaborat în cadrul proiectului HydroEcoNex

Protocolul de monitorizare elaborat evaluează starea ecosistemelor acvatice afectate de exploatarea instalațiilor hidroenergetice în contextul schimbărilor climatice și promovează... Citește mai mult

Thematic brochure on hydrological studies of Dniester river

The brochure presents the main achievements of the Hydrometeorological Center for Black and Azov Seas within the project BSB165,... Citește mai mult

Broșura tematică “Poluanții și biodiversitatea râului Prut”

Broșura tematică „Poluanții și biodiversitatea în râul Nistru” a fost elaborată de Centrul Științific Ucrainean de Ecologie a Mării... Citește mai mult

Broșură tematică “Poluanții și biodiversitatea râului Prut”

Broșura tematică intitulată „Poluanți și biodiversitate în râul Prut” (axată pe diversitatea peștilor) a fost elaborată de Universitatea Dunarea... Citește mai mult

O noua broșură privind principalele rezultate ale proiectului HydroEcoNex

Ecosistemele acvatice reprezintă resurse valoroase, care oferă o gamă de servicii atât pentru menținerea calității mediului, cât și pentru... Citește mai mult

OBIECTIVE

Elaborarea unui sistem de monitorizare privind estimarea influenței construcțiilor hidroenergetice ...

Elaborarea instrumentelor de politici privind managementul integrat al resurselor acvatice

Întărirea potențialului uman privind managementul integrat al resurselor de apă

Diseminarea cunoștințelor privind impactul construcțiilor hidrotehnice și a schimbărilor climatice asupra ecosistemelor râurilor transfrontaliere

HydroEcoNex

18519849_10213187543505605_6063955409775350768_n

Ultimele Publicații

O noua publicație privind evaluarea economică a serviciilor ecosistemelor

Ghidul metodic elaborat de Eco-Tiras este dedicat evaluării economice a serviciilor ecosistemice în contextul schimbărilor climatice și al impactului... Citește mai mult