Publicații

O noua publicație privind evaluarea economică a serviciilor ecosistemelor

Ghidul metodic elaborat de Eco-Tiras este dedicat evaluării economice a serviciilor ecosistemice în contextul schimbărilor climatice și al impactului construcțiilor hidrotehnice asupra stării ecosistemelor acvatice și terestre și a serviciilor acestora. Ghidul dat prezintă și folosește o metodologie de evaluare economică care poate fi utilizată la diferite scări. Metodologia propusă combină cea mai recentă...